Glock-Sigurnost


Agencija za zaštitu ljudi i imovine

Saznaj više

Mi imamo ono što Vama treba!


"Glock-Sigurnost “ d.o.o. je Agencija u privatnoj svojini sa potpunom odgovornošću koja uspješno posluje 22. godine. Agencija je 100%-ni domaći proizvod. Primarni cilj je kvalitet usluga i profesionalizam o čemu svjedoče i sada važeći 22-godišnji ugovori o saradnji sa nekim od naših klijenata. "Glock-Sigurnost “ d.o.o. je samostalna Agencija u svom radu, neovisna od političkih i drugih uticaja. U protekle 22. godine poslovanja Agencija bilježi pozitivan bilans uspjeha kao rezultat dugogodišnjeg poslovanja bez gubitaka.

Preduzeće je registrovano od strane Višeg suda u Sarajevu dana 29.08.1995.godine pod nazivom “Emanet” d.o.o., Agencija čija je osnovna djelatnost zaštita ljudi i imovine.

Dana 17.04.2003.godine na osnovu Rješenja br.UFI-883/05, dolazi do promjene naziva društva u Agencija za zaštitu ljudi i imovine “ GLOCK - SIGURNOST “d.o.o., Sarajevo.

Preduzeće je CERTIFICIRANO od strane Kantonalnog Ministarstva Unutrašnjih Poslova 25. 03. 2004. godine po Rješenju br. UP-1-04/3.1-04-2-280/2003, kao; AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE « GLOCK-SIGURNOST «D.O.O.

Agencija posjeduje i posebno odobrenje za obavljanje poslova zaštite pravnih subjekata, koji su od posebnog Federalnog značaja (tj. u vlasništvu Federacije).

Agencija posjeduje i sva ostala potrebna RJEŠENJA, LICENCE, ODOBRENJA I CERTIFIKATE koja su izdata od strane F MUP-a, K MUP-a, CRA i dr. ovlašenih lica koji su neophodni za obavljanje navedene djelatnosti.

Osnovna djelatnost kojom se preduzeće bavi je zaštita ljudi i imovine ( tj. pružanje usluga).

Kao svako pravno lice posjedujemo otvorene poslovne račune. Naša prateća banka su izričito korisnici naših usluga što podrazumjeva obostranu poslovnu saradnju, kao princip našeg poslovanja.

Na području obezbjeđenja imovine i lica stekli smo zavidnu reputaciju bez obzira na posao koji nam je bio ponuđen, o čemu svjedoče i brojni profesionalno organizovani koncerti, modne revije, sportske manifestacije i drugi masovni skupovi za čije je obezbjeđenje bio zadužen naš kadar. Naše preduzeće angažuje određeni broj certificiranog osoblja visoko profesionalne orjentacije. Njihova starosna dob kreće se od 20 do 50 godina, gotovo svi su vrhunski sportaši, poznavaoci različitih borilačkih vještina i osobe sa zavidnim iskustvom i odličnom psihofizičkom spremnošću, tako da su u svakom trenutku sposobni i spremni udovoljiti zahtjevima svoje službe. Većina našeg osoblja poznaje engleski ili neki drugi strani jezik kao i korištenje računskih tehnika, ukoliko se za istim ukaže potreba i ukoliko to radni zadaci nalažu. Ono što je na osobitu čast i osoblju i preduzeću je to što su u pitanju ljudi bezprijekorne prošlosti, što znači da ni po kakvom osnovu nisu krivično traženi.

Za potencijalnu klijentelu od velike važnosti je naglasiti i to da kroz posao koji obavljamo u svakom trenutku usko surađujemo sa Federalnim Ministarstvom unutrašnjih poslova, Kantonalnim Ministarstvom, kao i sa policijskim stanicama, tako da su svi eventualni nesporazumi između našeg osoblja i policije isključeni, a saradnja je na izuzetno visokom nivou.

Ono što posebno želimo istaći su dosadašnje rigorozne kontrole gore navedenih subjekata od dana donešenog Zakona o Agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu i jedinstvena ocjena da je stanje u našoj Agenciji bezprijekorno i ocjenjena je kao najbolja i sa najvećom mogućom ocjenom po svim segmentima registrovane djelatnosti.

Agencija i po pitanju drugih poslovnih obaveza spada u sami vrh privrednih društava. Nemamo nikakvih sudskih, kreditnih, niti poreskih zaduženja, kao ni opterećenja po bilo kojem osnovu.

Pročitaj manje
Pročitaj više

Naše usluge za Vaše potrebe

Agencija „Glock-Sigurnost“ d.o.o. trenutno posluje prema odredbama Zakona o Agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (Službene Novine FBiH br. 78/08) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Službene Novine FBiH“ br. 67/13), važećeg Zakonskog Pravilnika o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite („Službene Novine FBiH“ br. 92/14), kao i Uredbe o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na korištenje alarmnih sistema, videonadzora ili drugih sredstava i opreme, te poslovi intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sistema („Službene Novine FBiH“ br. 72/15). U djelatnost Agencije spadaju poslovi koji se odnose na zaštitu ljudi i imovine i obavljaju se kao fizička i/ili tehnička zaštita.

Fizička zaštita

 • Fizičko obezbjeđenje ljudi, imovine i manifestacija različite namjene.
 • Prevoz i prenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocijenosti.
 • Tjelohraniteljske usluge-bliska zaštita.
 • Izrada procjene ugroženosti i elaborata zaštite.

Pročitaj više

Tehnička zaštita

 • Sistemi protivprovalne zaštite
 • Sistemi protivprepadne zaštite
 • Sistemi protivpožarne zaštite
 • Sistemi videonadzora
 • Interfonski i videointerfonski sistemi
 • Kontrola pristupa ( evidencija radnog vremena )
 • GPRS satelitsko praćenje vozila
 • Prateća tehnička oprema za prenos i prevoz gotovog novca,vrijednosnih papira i dragocjenosti
 • Usluge nadzornog centra 24/7

Pročitaj više

Mehanička zaštita

 • Protuprovalna vrata sa sigurnosnim bravama
 • Čelične roletne za prozore,vrata ili izloge
 • Protubalistički elementi ( stakla i sl. )
 • Zaštitne folije LLumar
 • Sefovi,kase,blagajne,spremnici i trezori
 • Trezorska vrata
 • Primopredajni pultovi i neprobojne pregrade
 • Mehanički sistemi za zaštitu od krađe vozila ( blokada mjenjača,upravljača i točkova )

Pročitaj više